Kết quả tìm kiếm

  • Sống trong không gian âm nhạc mọi lúc mọi nơi

    Sống trong không gian âm nhạc mọi lúc mọi nơi

    Nhiều năm trước khi đế chế Walkman ra đời và cuộc cách mạng hóa thiết bị diễn ra ở thập kỉ 80 của thế kỉ trước, thì tai nghe có thiết kế rất lớn và cồng kềnh. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi.

  • 1