Kết quả tìm kiếm

 • Người mẹ một mắt

  Người mẹ một mắt

  Nước mắt chảy xuôi, chẳng bao giờ chảy ngợc. Bạnn có làm mẹ thì mới thấu hiểu hết được tình thương yêu bao la mà mẹ đã dành cho chúng ta...

 • Ông già giữ xe

  Ông già giữ xe

  Thái độ và cách hành xử của bạn sẽ quyết định tất cả. Nó cũng quyết đinh cả nhân cách của bạn...

 • Phần quan trọng nhất

  Phần quan trọng nhất

  Phần quan trọng nhất trong cơ thể con người chính là biết cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của người khác.

 • 1